<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs"><head> <title>Reggae Selector - GENERAL KRYSHPEEN</title> <meta name="robots" content="index,follow"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="cs"> <meta name="keywords" content="generalkryshpeen,kryshpeen,dj,selector,selektor,reggae,dancehall,Kryspin,Kryapn,Kryspheen"> <meta name="keywords" content="generalkryshpeen,kryshpeen,dj,selector,reggae,dancehall,Kryspin,Kryapn,Kryspheen"> <meta name="description" content="General Kryshpeen-Selector and DJ schedule, operating area Prague-CZ and the rest of the world"> <meta name="source" content="General Kryshpeen"> <meta name="author" content="HTML code: Lukas Michal; e-mail: generalkryshpeen@prosoundsystem.cz"> <meta name="rating" content="music"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.kryshpeen.net/favicon.ico"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.kryshpeen.net/styles/odkazy.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.kryshpeen.net/styles/corpus.css"> </head> <body> <div class="nadpis"> <h1><a href="http://www.kryshpeen.net/" class="logo" name="totop" title="nachzte se na hlavn strnce">Kryshpeen<span class="general">general</span></a></h1> </div> <div id="tracker" style="visibility: hidden"> <a href="http://www.kryshpeen.net/" class="cesta">hl.str.</a></div> <!--prav kraj--> <div class="menu"> <div class="fixace"> <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/" class="navigace"> Fotky </a> <a href="http://www.kryshpeen.net/download.html" class="navigace"> K poslechu </a> <a href="http://www.kryshpeen.net/links.html" class="navigace"> Odkazy </a> <a href="mailto:general@kryshpeen.net" class="navigace"> Kontakt </a> <a href="http://www.kryshpeen.net/" class="navigace" id="domu"> <b>Hlavn Strana</b> </a> </div> </div> <!--vlastn obsah--> <div class="stat"> <div id="naokraj"> <h4>Kdo jsem?</h4> <div class="doplnky"> <p class="popisek">Jsem selector a dj a tak webmaster tchto strnek. I kdy~ to tak mo~n nevypad, hraji a pai o hudb. Hudb z Karibiku. Z Jamajky. Ale nejen!!! Do tete se zde nco o reggae a dancehallu, ale tak o soce z Trinidadu, calypsu, ska, mentu a jinch.</p> </div> </div> </div> <div class="vestati"> <h1>2015</h1> <table class="program" style="width: 85%"> <tbody><tr><td><h3>Program</h3></td></tr> <tr><td> 10.05. Ne/Su </td> <td><b>General Kryshpeen meets Dread K</b>, div. bar<br> <i><a href="http://www.palacakropolis.cz">Palc Akropolis</a> - Kubelkova 27, Pha 3</i></td></tr> <tr><td> 15.05. P/Fr </td> <td><a href="https://www.facebook.com/pages/BUGnDUB/189722726611">Bug'n'Dub</a><br> <i><a href="https://www.facebook.com/events/1617219475164763//">PlzeH</a></i></td></tr> <tr><td> 23.05. So/Sa </td> <td><b><a href="https://www.muffin.cz">MUFFIN 2015</a> <br> <i>kemp Mlka</i></td></tr> <tr><td> 21.06. Ne/Su </td> <td><b>General Kryshpeen meets Dread K</b>, div. bar<br> <i><a href="http://www.palacakropolis.cz">Palc Akropolis</a> - Kubelkova 27, Pha 3</i></td></tr> </tbody></table> <div class="clanek"> <div class="datum">12/06/13</div> <h3>Nov funk n mail</h3> <p>Tmto je opt mo~n mne kontaktovat na <a href="mailto:general@kryshpeen.net">funk nm mailu</a>. :)</p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">23/01/07</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/leonard_dillon/leonard_dillon_interview_pg1.html">Leonard "Ethiopian" Dillon interview</a></h3> <p>Tak jsem po letech pYidal zase njak to tivo. Tentokrte <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/leonard_dillon/leonard_dillon_interview_pg1.html">rozhovor</a> s dalam veternem jamajsk hudebn scny, leadrem vokln skupiny the Ethiopians, <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/leonard_dillon/leonard_dillon_interview_pg1.html">Leonardem Dillonem</a>.</p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">31/10/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/foto/muffin06.html">Muffin 2006, kemp Mlka - fotky</a></h3> <p>Na za tku zY se v ji~nch echch konal druh ro nk akce nazvan <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/muffin06.html">Muffin</a>. Tentokrt se vydaYilo, jak po as, tak ve rek. <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/muffin06.html">Nu posute sami.</a></p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">26/07/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/cheikha_rimitti.html">Cheikha Rimitti - krlovna Ra</a></h3> <ul class="rightpic"><li>Cheikha Rimitti</li><li>foto: <a href="http://www.rimitti.com/">www.rimitti.com</a></li></ul> <p>Karel Gott v jednom rozhovoru prohlsil, ~e je radai kdy~ se jeho zpv nkomu nelb nebo dokonce ho otravuje, ne~ kdy~ ho ohodnot slovy "nevad mi" nebo "celkem to ualo". Troufm si tvrdit, ~e vokl <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/cheikha_rimitti.html">Cheikhy Rimitti</a> ve Vs ~dn takov hodnocen nevyvol. Bu vs dostane, nebo vs bude mo~n otravovat i zneklidHovat. Rozhodn vs nenech chladnmi a vyvol ve vs reakci daleko od vyjdYen "nevad mi". Ostatn ani samotn rytmy stylu ra, jeho~ byla tato zpva ka nejznmja vyslankyn, nejsou ~dn "pohodi ka". Kdo nem tuaen, jak tato severoafrick hudba zn, si mo~e <a href="http://cheikharemitti.mondomixmusic.com/">poslechnout krtk ukzky</a> z jejho alba "Ghir El Baroud" (1996).</p> <p>Bohu~el 15. kvtna, ve vku osmdesti tY let, <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/cheikha_rimitti.html">Cheikha Rimitti</a> zemYela. Tak proto pYinam jej <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/cheikha_rimitti.html">~ivotn pYbh</a>. Vtainu ~ivota pro~ila v rodnm Al~ru, kter musela definitvn opustit, kdy~ tamja konflikt vystil ve vznik jednoho z nejortodoxnjach islmskch stto v Africe. PYbh je to rozhodn zajmav. <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/cheikha_rimitti.html">cel lnek</a></p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">12/05/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_karneval_clash_pg1.html">Hromada aafrnu z archivu</a></h3> <p>Pro velk spch galerie fotek ze Zionu jsem dal dohromady jeat jednu <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_karneval_clash_pg1.html">fotoreport~ z clashe</a> (dky Reeferovi), ve kterm proti sob nastoupili Mr. Andel vs. Noaka. PYi t pYle~itosti se konal i <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_karneval_clash_pg1.html">karneval</a>. Tak se <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_karneval_clash_pg1.html">podvejte na ty masky</a>... :) </p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">03/04/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_mic_contest.html">Trocha aafrnu z archivu</a></h3> <p>Fotky z <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/zion_mic_contest.html">"Mic Contestu"</a> v Zionu.</p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">27/03/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/maxromeo/max_romeo_interview_pg1.html">Max Romeo - Interview</a></h3> <p>Dnes vm pYinam obshl <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/maxromeo/max_romeo_interview_pg1.html">rozhovor</a> s veternem jamajsk hudebn scny Maxem Romeem. Z vlastn zkuaenosti mohu Yci ~e za poslednch deset let v naaich luzch a hjch, pomohl seznmit mstn poslucha e s reggae mlokdo jako on. SamozYejm nemal podl na tom mla kapela <a href="http://www.theprodigy.com/">Prodigy</a>, kter si v 90. letech vypoj ila jeho vokl do svho remixu. Ten vtaina lid asi slyaela dYve ne~ originl. A tak jste mohli pYijet do lecjakho koutu zem, pustit notoricky znmou <q>I'm gonna put on the iron shirt and chase the devil out of...</q> V~dy se nkdo naael, kdo rozpoznal "tutovku" od Prodigy a kulil o i co je to vlastn za vykopvku. <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/maxromeo/prodigy_out_of_space.mp3" class="sample">Ukzka</a> pro ty co si nepamatuj.</p> <p>Max Romeo je velmi zajmav postava jamajsk kultury. Jeho prvn ospch je spojen s lechtivou skladbou "Wet Dream", kter zposobila v dob vydni zna n pozdvi~en. Pr jeho skladeb bylo pou~ito v 70. letech v jamajsk pYedvolebn kampani. Co~ se nakonec mo~n odrazilo i v jeho nesmlouvamm kritickm postoji, kter vyjadYuje ve svch pozdjach textech se spole enskou tmatikou. Po pYisprostlch za tcch se zhy stal jednm z nejs~ravjach spole enskch komenttoro a mlokdo hovoY o problmech tak jasn a nalhav jako Max Romeo.</p> <p>Autor nesmrtelnho hitu "Chase The Devil" ze stejn nesmrtelnho alba "War Ina Babylon", jeho~ nahrn je podle jeho slov <q>to nejhora, co kdy v ~ivot udlal...</q> O tom vaem a nejen o tom hovoY v nsledujcm <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/maxromeo/max_romeo_interview_pg1.html">rozhovoru</a> Maxie Smith alias <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/maxromeo/max_romeo_interview_pg1.html">Max Romeo</a>.</p> <h4>Trochu muziky</h4> <p>Na zvr je tu jeden nov dub k poslechu <a href="http://www.kryshpeen.net/samples/sets/general_kryshpeen_addis_dubaba.ogg">Addis Dubaba</a></p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">24/03/06</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/loneranger/lone_ranger.html">Lone Ranger - Bim a Ribbit</a></h3> <p>Profil <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/loneranger/lone_ranger.html">Lone Rangera</a> jamajskho dje, kter vrazn ovlivnil reggae v jeho pYechodu do dancehallu. Obohatil djsk slovnk o nkolik dnes ji~ klasickch citoslovco bim a ribbit. Nedvno jsme mli mo~nost vidt ho v pra~sk Roxy na festivale Time To Seed. <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/loneranger/lone_ranger.html">Lone Ranger profil</a></p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum"> lnek</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/clanek/soca.html">Soca</a></h3> <p>V ~ivot jste to slovo neslyaeli? Nemte tuaen o  jde? No mo~n jste Soca music ji~ slyaeli dost, ale <strong>nevdli jste co poslouchte!!!</strong></p> <p>Soca je hudebn styl z Trinidad a Tobago, a podobn jako <strong>Sean Paul</strong> zviditelnil <strong>Dancehall</strong> v minulm roce. <strong>Kevin Lyttle</strong> je nov posel Soca dobvajc americk rdia, <strong>ale dokonce i ta esk.</strong> &raquo; <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/clanek/soca.html">cel lnek</a></p> </div> <div class="clanek"> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/bunnyrugs.html">Bunny Rugs</a></h3> <p><img src="http://www.kryshpeen.net/images/main/brugs.gif" class="right" alt="Bunny Rugs" /><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/bunnyrugs.html">William "Bunny Rugs" Clark</a>, zpvk a skladatel. Vokalista span kapely <a href="http://www.thirdworldband.com"><strong>Third World</strong></a> od jejich druh desky "96 Degrees In The Shade". PYedtm stihl jeat krtce zpvat s Inner Circle. </p> </div> <div class="clanek"> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/coxsone.html">C. C. Dodd (*1932 +2004)</a></h3> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/main/coxsone.jpg" class="left" alt="Clement Dodd" /> <p>Sir <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/coxsone.html">Clement 'Coxsone' Dodd</a>, producent, zakladatel jednoho z prvnch soundo na Jamajce(Downbeat), ale pYedevam zakladatel Studio One zemYel ve vku 72 let. Stalo se tak necel tden pot co byla Brentford street ve kter studio sdl pYejmenovna na Studio One boulevard.</p> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">08/11/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/prezident_brown_interview.html">Prezident Brown, interview</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">09/10/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/justinhinds/justin_hinds_bio.html">Justin Hinds profil "oldskolera" </a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">21/08/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/clancyeccles/clancy_eccles_bio.html">Clancy Eccles jamajsk pveck a produk n pionr</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">04/06/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/glen_washington_interview.html">Interview s reggae zpvkem a bubenkem Glenroyem Washingtononem</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">23/05/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/clanek/joegibbs_souljazz.html">Joe Gibbs Productions, trocha historie</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">04/05/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/junior_delgado_bio.html">Junior Delgado</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">14/04/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/tok_interview.html">Rozhovor s T.O.K.</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">20/02/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/profil/errol_thompson.html">Errol Thompson zvukaY, kter vytvaroval jamajskou hudbu</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">12/01/05</div> <h3><a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/rozhovor/interview_mad_professor.html">Rozhovor s Mad Professorem</a></h3> </div> <div class="clanek"> <div class="datum">05/06/04</div> <h3>Pragamuffin All Stars meets Echomaniac sound system</h3> <p>Ji~ tradi n jsem jeli zahajovat sezonu s naaimi nmeckmi <a href="http://www.heavy-stoned-productions.de">pYteli</a> do Zeisigwaldeschnk v Chemnitzu. Jako v~dy vaeho bylo dostatek viz. <a href="http://www.kryshpeen.net/foto/biergarten_fotoserial.html">foto-report~</a>.</p> </div> <div class="clanek"> <h3>Pro Sound System, <a href="http://www.fusion-festival.de">Fusion festival</a>, Mritz See, Nmecko</h3> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_starfood.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_starfood.gif" class="right" alt="stan" /></a>Posledn vkend v ervnu jsme vyrazili na sever Nmecka, na vjime n <a href="http://www.fusion-festival.de"><span class="tucne"> Fusion festival</span></a>. Jeat v Praze do ns svm vozem euknul njak pn, pak nmeck str~ce zkona po~adoval pokutu 300 euro za pYekro en rychlosti (odeael se stovkou), ale i pYes tyto dva drobn incidenty jsme dorazili na msto v deset ve er. Naae vystoupen mlo bt v pt rno tak jsem se mohli smle vrhnout do vru dn.</p> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_creperie.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_creperie.gif" class="right" alt="creperie" /></a>Podle festivalov mapky jsme si to namYili k hlavnmu podiu pro kapely, kde jsme stihli posledn polhodinu vystoupen kapely <a href="http://www.chumba.com"><span class="tucne">Chumbawamba</span></a>, kter mne mile pYekvapila. Pkn zpvali a mli vborn zvuk.<br/> <span class="tucne">On ale ten dobr zvuk byl vaude!!!</span></p> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_rootsman.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_rootsman.gif" class="right" alt="rootsman" /></a> Po kapele jsme zasko ili na <a href="http://www.thirdeyemusic.co.uk"><span class="tucne">Rootsmana</span></a>, kter hrl ragga jungle "inna Gardenzity stylee", tud~ to bylo fajn. I kdy~ na konci mne zasko il "zkomprimovanm" setem Boba Marleyho z alba "Survival". Psni ky ml namchny jednu za druhou do jednoho tracku (hrl z minidiscu). Trochu mi to pYipomnlo fanouaky, je~ za vmi pYijdou s vmluvnm slovem na rtech :"Bob"! `ikovn, ale radai jsem si ael dt do baru <span class="tucne">Cuba Libre, kter bylo opravdu vynikajc!!!</span></p> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_main_stage1.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_main_stage1.gif" class="right" alt="Les Babacools" /></a> Zpt na hlavn scn mne ekalo nejvta pYekvapen festivalu, ale i tohoto roku (zatm), jmnem <a href="http://www.babacools.de"><span class="tucne">Les Babacools</span></a>. U~ kdy~ jsme pYichzeli, nadchlo mne, ~e hrli <a href="http://www.kryshpeen.net/hudba/clanek/soca.html"><span class="tucne">soca</span></a>. A velmi dobYe! Pot stYdali pYedevam dancehall, reggae, hip-hop a k tomu trochu metalu! Ano, metalu. Myslm, ~e dv psn mly pardn tvrd refrn s kytarou, ale byla to alupka! Poka~d to perfektn sedlo. Ani jsem se nenadl, ~e mne jeat nkdo rozhbe v tomto stylu, ale s tm pYechodem zpt do reggae jim to hrozn makalo! Potom jeat zahrli krsn jemn, skvle odzpvan latino...j jen zral a kYep il!!!</p> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_bubble_beatz.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_bubble_beatz.gif" class="right" alt="Bubble Beatz" /></a> Ve er byl teprve v polovin a ns ekalo, jak se pozdji ukzalo, jeat jedno nemn zajmav vystoupen. Po kapele jsme se ali podvat na scnu, kde jsme mli k rnu hrt a zastihli jsme tam avcarskou skupinu <a href="http://www.bubblebeatz.ch/home.asp?pid=1&lang=1"><span class="tucne">Bubble beatz</span></a>.<br/> <span class="tucne">Na podiu byli dva polonaz "dlnci" se ~lutmi pYlbami a baterkami na ele</span>. Bhali kolem konstrukce na kter mli zavaen rozli n pYedmty. Hrnce, pnve, satelit, dopr. zna ku a podobn. PYed tm jeat stla Yada velkch modrch, plastovch sudo a do toho vaeho tloukli hlava na hlava. ;)<br/> <span class="tucne">NE, Ne, ne! Tak to nebylo</span>. Na podiu s nimi jeat byl civiln odn baskytarista a za jeho zdy byla souprava bicch za kterou ob as jeden z bubenko usedl. Hrli drum n' bass , techno, ale vtainou toho mchali ve skladb vc. <span class="tucne">Dobr rytmy, vtipn pYechody, avcarsk pYesnost a dobr show. Byl to z~itek</span>.</p> <p><a href="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/fusion_car.gif"> <img src="http://www.kryshpeen.net/images/pix/fusion2004/small/fusion_car.gif" class="right" alt="rno u auta" /></a> Po Bubble Beatz, hrli <span class="tucne">Bangarang</span> soundcrew s Queen Easy, je~ je na festivale "naam lovkem". Vydr~el jsem prvn pol hodinky, pak jsem se musel jt nathnout. Ale i za tu polhodinu jsem slyael aspoH tYi dub plates takov rovn, ~e zvukem nebyly rozeznat od regulrn produkce a navc se mi lbily vc ne~ leckter oficiln vydan tituly. <br/> Jak to bv (i v Nmecku) vae se prothlo a za tek naaeho hran se posunul na osm hodin rno. :(</p> <p class="tucne"> <span class="tucne">`tst je, ~e v pYpad Fusion festivalu, lovk i tak odji~d vc ne~ spokojen. Jen ns to trochu mrz</span>.</p> </div> <a href="#totop" class="right"></a> <div class="odkazy"> <a href="http://www.toplist.cz/"><script type="text/javascript"> <!-- document.write ('<img src="http://toplist.cz/dot.asp?id=66374&amp;http='+escape(document.referrer)+'&amp;wi='+escape(window.screen.width)+'&he='+escape(window.screen.height)+'&amp;cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&amp;t='+escape(document.title)+'" width="1" height="1" border="0" alt="TOPlist" />'); //--></script><img src="Reggae%20Selector%20-%20GENERAL%20KRYSHPEEN_soubory/dot.gif" alt="TOPlist" border="0" width="1" height="1"></a> <noscript><div><a href="http://navrcholu.cz/"></a></div></noscript> <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" class="valid"></a> </div> </body></html>